[:en]We are pleased to announce that our paper entitled “Optimization of catalyst formation conditions for synthesis of carbon nanotubes using Taguchi method” has been published in Applied Surface Science.

Optimization of catalyst formation conditions for synthesis of carbon nanotubes using Taguchi method,

Adam Pander, Akimitsu Hatta,  Hiroshi Furuta,

Applied Surface Science, 371(2016) pp425-435.

In this work, Taguchi method of designing experiments is applied to optimize the formation of iron catalyst during annealing process by analyzing average roughness and size of particles. Experimental results and Taguchi statistical analysis of S/N ratios and sensitivity demonstrate that Ostwald ripening and subsurface diffusion of catalyst atoms into AlOx support were basic mechanisms responsible for the formation of catalyst particles.These analyses of results confirmed that temperature and time are main parameters inducing those mechanisms of the reduction of particle size, supported by additional H2/Ar annealing atmosphere.
In future, it would be advisable to conduct further optimization process in the vicinity of optimal S/N ratios values, in order to further research annealing process. Furthermore, unknown additional parameters of the annealing process might be solved in the research.

Additionally, we would like to thank Ms. Michelle Noyes for her contribution and involvement in English guidance of this paper.

 

Fig. 6.
The influence of the individual process parameters on the properties catalyst layer: (a) roughness of surface (b) size of particles.

Figure 1S: Diagram schematic of catalyst formation mechanisms in dependence of annealing time (temperature = const. (730°C))

Figure 2S: Diagram schematic of catalyst formation mechanisms in dependence of annealing temperature (annealing time = const. (2.5 min))

[:pl]Z dumą chcielibyśmy ogłosić iż artykuł “Optimization of catalyst formation conditions for synthesis of carbon nanotubes using Taguchi method” został opublikowany w magazynie Applied Surface Science.

Optimization of catalyst formation conditions for synthesis of carbon nanotubes using Taguchi method,

Adam Pander, Akimitsu Hatta,  Hiroshi Furuta,

Applied Surface Science, 371(2016)pp425-535.

W niniejszym artykule, metoda Taguchi został zastosowana do optymalizacji formacji cząstek Fe katalizatora podczas procesu wyżarzania, poprzez analizę średniej chropowatości i wielkości cząstek katalizatora. Wyniki analizy potwierdziły, iż temperatura oraz czas wyżarzania są głównymi parametrami wpływającymi na redukcję rozmiaru cząstek. Proces ten wspomagany jest także poprzez obecność atmosfery H2/Ar.

W przyszłości, zaleca się przeprowadzenie dodatkowego procesu optymalizacji w pobliżu optymalnych wartości S/N, w celu dalszego przestudiowania procesu wyżarzania. Dodatkowo, nieznane dodatkowe parametry procesu wyżarzania mogą być zawarte w badaniach.

Autorzy chcieliby także podziękować Pani Michelle Noyes za jej wkład, zaangażowanie oraz edycję artykułu w języku angielskim.[:]